Corona SDK Thailand

Professional

27

Oct'15

มืออาชีพ – Teach by Professional สอนโดยมืออาชีพ

Teach by Professional สอนโดย มืออาชีพ ผมนึกถึงตอนที่ผมสอนอยู่ที่สถาบัน GenX Academy ที่เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรสายอาชีพบันเทิงเมื่อหลายปีก่อน ที่นั่นเค้าใช้มืออาชีพในการสอนแต่ละคลาส คืออาจารย์แต่ละท่านมาจากสุดยอดทางด้านสาขานั้นๆ เช่นผู้กำกับหนัง ,นักเขียนเพลงจาก Grammy ,ผู้ประกาศข่าวจากช่อง ITV , DJ หรือนักพากษ์จากพันธมิตร การเรียนการสอนแบบใช้มืออาชีพสอนมันทำให้นักเรียนได้สัมผัสกับเหตุการณ์จริงผ่านประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน …

Read More
Copyright 2015 ® Advance Digital Innovation